Gezondheid

Ratjes zijn relatief gevoelig voor gezondheidsproblemen. Relatief, want ze krijgen in hun leventje wellicht evenveel problemen als een hond of een kat. Maar waar een hond dat uitspreid over 10+ levensjaren, moeten ratjes het doen met 2 of 3 levensjaren. Ratjes zijn prooidieren, wilde ratjes halen een deel van hun kracht uit hun aantallen. Kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit. Het zit bij prooidieren bovendien diep in hun instinct dat ze geen pijn of tekenen van ziekte laten zien. Als je zwak oogt, ben je tenslotte een meer gewilde prooi! Het is daarom belangrijk te weten hoe je een zieke rat kunt herkennen. Ook vertel ik je wat meer over de meest voorkomende gezondheidsproblemen. Tenslotte een klein beetje statistieken. Niet heel representatief - want alleen gebaseerd op gegevens van onze eigen ratjes - maar mogelijk wel interessant om te bekijken!